Tuesday, 19 May 2015

Politikerne: Ti debatter om retsforbeholdet

Program (ens for alle ti arrangementer)
19.00 Velkomst
19.05 Facts om retsforbeholdet
          v/Turid Danielsen, Ditte Juul Reder og Michelle Dahl, DEO
19.35 Debat om retsforbeholdet med tre politikere/debattører
20.35 Afsluttende bemærkninger fra politikerne
20.45 Afslutning
(Ordstyrer: Jakob Clausager Jensen, Efterskoleforeningen)


Onsdag den 2.december: Faxehus Efterskole (øst for Næstved) - se på kort


Mandag den 23/11Askov Efterskole (ved Vejen) - se på kortOnsdag den 18/11Farsø Efterskole (ved Aars) - se på kort


Mandag den 16/11Hørby Efterskole (ved Sæby) - se på kort


Tirsdag den 3/11Tømmerup Fri- og Efterskole (Kalundborg) - se på kort


Mandag den 2/11Rejsby Europæiske Efterskole (Ved Ribe) - se på kort


Torsdag den 29/10Den Rytmiske Efterskole i Baaring (ved Middelfart) - se på kort


Mandag den 26/10Nordborg Slots Efterskole (Als) - se på kort


Onsdag den 21/10Hårslev Efterskole (syd for Slagelse) - se på kort


Onsdag den 30/9: Skals Efterskole (ved Viborg) - se på kort

For mere info kontakt:
Jakob Clausager Jensen, 22361153, jcj@efterskoleforeningen.dk

Se tidligere lignende EU debatter 2013 eller EP debatter 2014

Arrangementerne er forberedt og udført af Efterskoleforeningen
I samarbejde med
 og 


Arrangementerne er økonomisk støttet afMonday, 18 May 2015

EU-taskforce information

Retningslinjer
- EU-taskforce underviserne beslutter programmet for det enkelte arrangement inden for tidsrummet 13-16.30.
- EU-taskforce underviserne kontakter Jakob (jcj@efterskoleforeningen.dk) og skolens kontaktperson minimum en uge før arrangementet.
- EU-taskforce underviserne sender deres materialer til kopiering til skolen senest en hverdag før arrangementet.
- Jakob Clausager Jensen fungerer som ekstra underviser, hvis dette måtte blive nødvendigt.
- Det anbefales at der spilles minimum et dilemmaspil. Gerne ”Lad dem sejle i deres egen sø" eller ”Så er der lukket for vandet”, da begge er yderst relevante og passer godt til aldersgruppen.

Forslag til program - kun skolens elever
kl. 12.00 Ankomst til skolen - frokost på skolen.
kl. 13.00 Intro til dagen samt af EU-taskforce
               v/Jakob Clausager Jensen
kl. 13.10 Oplæg, baggrundsviden og dilemmaspil omhandlende EU
               v/ EU-taskforce, Europabevægelsen
kl. 14.45 Pause
kl. 15.15 Debat, oplæg eller dilemmaspil omhandlende EU
               v/ EU-taskforce, Europabevægelsen
kl. 16.30 Afslutning - skolen sørger for at EU-taskforce underviserne køres til nærmeste station (se nedenstående)
EU-taskforce underviserne er meget velkomne til at blive til aftenens debat.

Dato, placering og transport info til de ti skoler:
(DSB har endnu ikke offentliggjort de nye køreplaner gældende fra 1.november)

September
Onsdag den 30/9: Skals Efterskole (ved Viborg) - se på kort
Kontaktperson: Lars Mouritzen, lm@skals-efterskole.dk
Antal elever: 145 - 5-6 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 7.50, ank. Vejle st. kl. 9.53, køre med Jakob
retur Viborg st. kl. 17.08 ank. Kbh. H kl. 21.22.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 10.05, ank. Viborg st. kl. 11.17, køre med Jakob
retur Viborg st. kl. 17.08 ank. Aarhus st. kl. 18.15

Oktober

Onsdag den 21/10: Hårslev Efterskole (ved Slagelse) - se på kort
Kontaktperson: Louise Langkilde, ll@haarslevefterskole.dk
Antal elever: 92 - 3-4 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H. kl 10.28 ank. Slagelse St. kl. 11.24, køre med Jakob/ retur: bus+tog fra Haarslev-Kbh H kl. 16.35-18.51

Mandag den 26/10: Nordborg Slots Efterskole (Als) - se på kort
Kontaktperson: Peter Nielsen, pn@nordborg-slot.dk
Antal elever: 144 - 5-6 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 7.50, ank. Vejle st. kl. 9.53, køre med Jakob/ retur fra Nordborg busst. kl. 16.37 ank. Kbh. H kl. 21.51
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 9.00, ank. Vejle st. kl. 9.46, køre med Jakob/ retur fra Nordborg busst. kl. 16.37 ank. Aarhus st. kl. 21.12

Torsdag den 29/10: Den Rytmiske Efterskole i Baaring (ved Middelfart) - se på kort

Kontaktperson: Karen Bender, kbe@rytmiskefterskole.dk
Antal elever: 100 - 4 undervisere
Transport: afg. Kbh.H kl. 9.00, ank. Nørre Aaby st kl. 11.08, hentes af Jakob/ retur fra Nr. Aaby st. kl. 17.05, ank. Kbh. H. kl. 19.19
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 9.41, ank. Nr. Åby st. kl. 11.04, køre med Jakob/ retur fra Nr. Aaby st kl. 17.13 ank. Aarhus st. kl. 18.39

November

Mandag den 2/11: Rejsby Europæiske Efterskole (Ved Ribe) - se på kort
Kontaktperson: Karsten Friis, kf@rejsby-efterskole.dk
Jakob deltager ikke denne dag.
Antal elever: 144 - 5-6 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 8.28, ank. Rejsby st. kl. 11.54/ retur fra Rejsby st kl. 17.14 ank. Kbh. H kl. 20.51.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 8.41, ank. Rejsby st. kl. 11.54/ retur fra Rejsby st kl. 17.06 ank. Aarhus st. kl. 20.12.

Tirsdag den 3/11: Tømmerup Fri- og Efterskole (ved Kalundborg) - se på kort

Kontaktperson:  Karl Peter Samuelsen Holm, karlpeter69@hotmail.com
Antal elever: 25 - 1-2 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 9.56, ank. efterskolen (bus 551) kl. 11.38/ retur fra efterskolen (bus 551) kl. 16.38 ank. Kbh. H kl. 18.25

Mandag den 16/11: Hørby Efterskole (ved Sæby) - se på kort

Kontaktperson: Vibeke Nielsen, vvnielsen@gmail.com
Antal elever: 130 - 5 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 7.00, ank. Vejle st. kl. 9.26, køre med Jakob/ retur fra Sæby busst kl. 16.53 ank. Kbh. H kl. 22.22.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 9.48, ank. Aalborg st. kl. 11.09, køre med Jakob/ retur fra Sæby busst kl. 16.53 ank. Aarhus st. kl. 19.20

Onsdag den 18/11: Farsø Efterskole (ved Aars) - se på kort

Kontaktperson: Lone Primdahl, lp@f-e.dk
Antal elever: 92 - 3-4 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 7.50, ank. Vejle st. kl. 9.53, køre med Jakob
retur fra Aars busst- kl. 16.59 ank. Kbh. H kl. 22.19.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 10.05, ank. Viborg st. kl. 11.17, køre med Jakob
retur bus fra Aars busst kl. 16.59 ank. Aarhus st. kl. 18.52

Mandag den 23/11: Askov Efterskole (ved Vejen) - se på kort

Kontaktperson: Mette, mb@askovefterskole.dk
Antal elever: 113 - 4-5 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 9.28, ank. Vejen st. kl. 11.55, køre med Jakob/ retur fra Vejen st kl. 16.57 ank. Kbh. H kl. 19.22.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 9.41, ank. Vejen st. kl. 11.13, køre med Jakob/ retur fra Vejen st kl. 16.57 ank. Aarhus st. kl. 18.31

December

Onsdag den 2.december: Faxehus Efterskole (ved Næstved) - se på kort
Kontaktperson: Lars Sørensen, viceforstander@faxehus.dk
Antal elever: 96 - 3-4 undervisere
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 10.42 ank. Faxe Ladeplads st. kl. 11.57, køre med Jakob/ retur fra Faxe Ladeplads st kl. 17.01 ank. Kbh. H kl. 18.24

Sunday, 17 May 2015

Efterskolerne: Rammerne for arrangementerne

Formålet med de ti debatter er at skabe debat op til afstemningen om det danske retsforbehold, som finder sted før jul 2015. Arrangementerne er åbne arrangementer, men da de vil blive afholdt på efterskoler, er den primære målgruppe 1300 unge i aldersgruppen 15-17 år. Der forventes udover de 1300 elever at deltage 150 udefra.

Forberedelse og udførelse
Efterskoleforeningen arrangerer og står for alt kommunikation med politikere, oplægsholdere og undervisere.
Efterskoleforeningen laver plakater til alle arrangementer med skolens logo.
Efterskoleforeningen sørger for at udfører alle arrangementerne på efterskolerne lige fra eftermiddagens undervisning i samarbejde med EU-taskforce underviserne til ordstyrer for aftenens debat.

Udgifter og ansvarsopgaver for efterskolen
Betale 2.000kr for et arrangement
Dække transport udgifter for en gruppe universitetsstuderende (400-2.000 kr alt efter hvor i landet efterskolen ligger).
Undervise eleverne i baggrundsviden om EU i ugerne op til arrangementet.
Reklamere lokalt (sociale medier, tv, radio, aviser, ophæng af plakater, forældre mm.)
Efterskolen skal sørge for at have lokaler, mikrofoner mm. klar til debatarrangementet
Servere kaffe og kage til aften programmet.

Forløb
juni: Skolerne finder en ledig dato for deres arrangement.
august: Politikere findes til arrangementerne
slut august: Efterskoleforeningen sender færdigt program med navne på oplægsholdere og med den officielle plakat tilpasset den enkelte skole.
september – december: EU debatarrangementerne afholdes.

Program
Arrangementerne vil blive forberedt så Europabevægelsens ”EU-taskforce” vil blive benyttet til første del, hvor der vil være fokus på at aktivere eleverne så de får en forståelse og viden om EU samarbejdet. Anden del vil have fokus på debat omhandlende retsforbeholdet (åbent arrangement).
Undervisning for skolens elever
13.00 Velkomst og intro til dagens arrangement
13.10 Baggrundsviden og dilemmaspil
          v/ EU-taskforce, Europabevægelsen
14.50 pause
15.10 Debat og dilemmaspil
          v/ EU-taskforce, Europabevægelsen
16.30 Afslutning
     
Åbent debatarrangement om retsforbeholdet
Ordstyrer: Jakob Clausager Jensen, Efterskoleforeningen
19.00 Velkomst
19.05 Facts om retsforbeholdet
          v/oplægsholder fra DEO
19.35 Debat om retsforbeholdet med tre politikere (mep'ere fra Europaparlamentet og medlemmer af Folketingets Europa udvalg inviteres)
20.35 Afsluttende bemærkninger fra politikerne
20.45 Afslutning

For mere info kontakt Jakob Clausager Jensen, 22361153, jcj@efterskoleforeningen.dk

Se tidligere lignende EU debatter 2013 eller EP debatter 2014


Arrangeret af... i samarbejde med
og          


Arrangementerne er støttet af Europa-Nævnet